EHBO Genemuiden

Ieder mens heeft de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren.

Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.